Premies en kengetallen 2020 bekend

Elke maand wordt er pensioenpremie afgedragen. De pensioenpremie wordt in 2020 verhoogd van 25% naar 27% van de pensioengrondslag. De belangrijkste reden hiervoor is dat SPW in de toekomst een lager rendement verwacht over de ingelegde premie, dit komt onder andere door de langdurig lage rente. Bij een lager rendement is een hogere inleg nodig om hetzelfde pensioen te financieren.

Van de pensioenpremie wordt 8,44% ingehouden op het loon van de werknemer en 18,56% wordt betaald door de werkgever.

Premies voor arbeidsongeschiktheidspensioen

Ook zijn de premies voor het arbeidsongeschiktheidspensioen vastgesteld. De premie voor het WIA-pluspensioen en WGA-hiaatpensioen is niet gewijzigd. De premie voor het WIA-excedentpensioen is verlaagd van 1,30% naar 1,10% van de WIA-excedentgrondslag. Eerder werd ook de premie voor het voorwaardelijk pensioen vastgesteld; deze is verlaagd van 3,8% naar 3,7%.

24-12-2019

Chat met SPW