Magazines

Wij versturen twee keer per jaar ons magazine. Naar deelnemers en gepensioneerden. En naar werkgevers.

Bent u tussen de 54 en 68 jaar? Voor u maakten wij een speciaal bewaarmagazine over deeltijdpensioen. Lees het magazine Pensioen In Zicht over deeltijdpensioen.

SPW kreeg in het najaar van 2015 een nieuwe huisstijl. De nieuwe stijl is ook doorgevoerd in het magazine. U ontving in september 2015 het eerste exemplaar. Daarvoor ontving u het SPW Nieuws.

Het SPW magazine voor deelnemers en pensioengerechtigden is in 2013 vernieuwd. U ontving in september 2013 het eerste exemplaar.

Speciaal voor deelnemers van 60 jaar en ouder maakten wij het themamagazine "Bijna met pensioen". In dit magazine:

  • leggen wij alle keuzemogelijkheden voor uw pensioen uit
  • krijgt u tips van het Nibud
  • vertellen gepensioneerden over hun ervaringen

Meer weten? Lees het themamagazine Bijna met pensioen.

SPW kreeg in het najaar van 2015 een nieuwe huisstijl. De nieuwe stijl is ook doorgevoerd in het magazine. U ontving in september 2015 het eerste exemplaar. Daarvoor ontving u het SPW Nieuws.

Het SPW magazine voor werkgevers is in 2013 vernieuwd. U ontving in september 2013 het eerste exemplaar.

In aanloop naar de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan maakte SPW speciale verkiezingskranten: