Wat verandert er in 2019 in uw pensioen?

In het pensioenreglement van 2019 zijn twee dingen aangepast. Er gelden nieuwe regels voor kleine pensioenen. Ook is er een wijziging voor mensen die hun pensioenopbouw vrijwillig voortzetten bij SPW.

Nieuwe regels kleine pensioenen

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor ‘kleine pensioenen’. Dit zijn pensioenen die lager zijn dan de wettelijke afkoopgrens. In 2019 is de afkoopgrens € 484,09 bruto per jaar. Deze wijziging is relevant voor u als u een baan krijgt buiten de woningcorporaties. 

In het kort: 

  • Hele kleine pensioenen (van maximaal € 2 per jaar) vervallen. 
  • Kleine pensioenen tussen € 2 en € 484,09 worden automatisch overgedragen. 

Als u vrijwillig uw pensioenopbouw voortzet

Worden de lonen in de branche Woondiensten verhoogd? Dan verhoogt SPW voortaan ook uw pensioengevend jaarloon. Tot nu toe was dat niet mogelijk voor mensen die hun pensioen vrijwillig voortzetten bij SPW. Het pensioengevend jaarloon wordt gebruikt om te berekenen hoeveel pensioen u opbouwt. Vrijwillige voortzetting betekent dat u pensioen blijft opbouwen bij SPW nadat u bij uw werkgever uit dienst bent gegaan.

Pensioenreglement 2019

Deze wijzigingen zijn opgenomen in ons pensioenreglement 2019. Ook het nettopensioenreglement 2019 is gepubliceerd, met daarin onder meer de premietabellen van dit jaar.

Nieuw reglement Verantwoordingsorgaan

Vanaf 1 januari 2018 is de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan (VO) gewijzigd. Er zitten voortaan zes vertegenwoordigers namens deelnemers in het VO en vier namens pensioengerechtigden. Dat waren er eerst zeven namens deelnemers en drie namens pensioengerechtigden. Het reglement van het Verantwoordingsorgaan is daar nu op aangepast.

06-02-2019