Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Van 3 tot en met 17 april konden deelnemers en pensioengerechtigden stemmen voor de nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPW. Alle stemmen zijn nu geteld en de leden van het VO zijn bekend.

Nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan

Op basis van de uitgebrachte stemmen zijn de volgende leden benoemd voor het VO:

Namens deelnemers

  • Françoise Aring | CNV Vakmensen (457 stemmen)
  • Marieke Teitink (386 stemmen)
  • Joost Cleven (259 stemmen)
  • Mark Somers | CNV Vakmensen (191 stemmen)
  • Gerrie Blok (185 stemmen)
  • Jos Santos (179 stemmen)

Namens pensioengerechtigden

  • Anna Vroege (654 stemmen)
  • Fons Catau | Volkshuisvesters Pensioen (535 stemmen)
  • Jos den Boer | CNV Vakmensen (436 stemmen)
  • Marein Boekhoudt (410 stemmen)

Opkomst bij de verkiezingen

In de kiesgroep ‘Deelnemers’ stemden 2.481 kiesgerechtigden. Daarmee was de opkomst in deze kiesgroep 9,3%. In de kiesgroep ‘Pensioengerechtigden’ brachten 3.393 kiesgerechtigden hun stem uit, dat was 20,4% van deze kiesgroep. Bij de vorige verkiezingen in 2014 bracht 8,1% van de deelnemers hun stem uit en 20,9% van de pensioengerechtigden.

Over het Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van SPW legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop het is uitgevoerd. Daarnaast adviseert het VO het bestuur over beleid. Dit doen ze gevraagd én ongevraagd. Het VO beoordeelt het handelen van het bestuur, de gemaakte beleidskeuzes en over toekomstige beleidskeuzes. Op 1 juli 2018 starten de nieuwe (en herkozen) leden.

25-04-2018