SPW wil meer samenwerking bij verantwoord beleggen

SPW vindt het belangrijk dat Nederlandse pensioenfondsen meer samen optrekken bij verantwoord beleggen. Daarom is het goed dat ruim zestig fondsen op 30 maart hebben aangekondigd dat ze hierover afspraken gaan maken met de overheid en maatschappelijke organisaties.

Fondsen kunnen van elkaar leren

Al een aantal jaren heeft SPW een beleid voor verantwoord beleggen. Dit betekent dat we bij onze beleggingen niet alleen letten op rendement en kosten maar ook op hoe bedrijven omgaan met mensen en milieu. Dit geldt niet alleen voor beleggingen in Nederland maar ook voor de meer dan 130 andere landen waarin ons vermogen is belegd. Andere pensioenfondsen hebben vaak ook een beleid voor verantwoord beleggen. Daarbij kunnen we nog veel van elkaar leren. Ook kunnen we effectiever opereren door meer samen op te trekken.

Verklaring is verdere stap

De aangekondigde afspraken zullen later dit jaar worden vastgelegd in een zogenoemd convenant over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Hierbij speelt ook de belangenvereniging van de pensioenfondsen (Pensioenfederatie) een belangrijke rol. Over de concrete thema’s in dit convenant (mensenrechten, klimaat, kinderarbeid) zal de komende maanden worden gesproken.

Internationaal samenwerken is ook belangrijk

Recent zijn we ook lid geworden van Principles for Responsible Investing (PRI). Dit is een internationaal samenwerkingsverband dat wereldwijd verantwoord beleggen wil bevorderen. Meer dan 1.400 pensioenfondsen en vermogensbeheerders hebben zich hier inmiddels bij aangesloten. Als PRI-lid moeten we jaarlijks rapporteren hoe wij als belegger aandacht geven aan duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur. PRI kijkt vervolgens of onze prestaties beter of slechter zijn dan die van vergelijkbare fondsen. Zo kunnen we zien hoe we ons verder kunnen verbeteren.

30-03-2017