SPW stelt nieuw herstelplan op

Ieder jaar controleert SPW of het eigen vermogen nog voldoet aan de wettelijke eisen. Eind 2018 was er nog steeds sprake van een tekort. Daarom hebben we opnieuw een herstelplan gemaakt.

We lopen achter op herstel

Op basis van het herstelplan dat we in 2018 hadden opgesteld verwachtten we eind 2018 een dekkingsgraad van 119,4%. De daadwerkelijke dekkingsgraad kwam lager uit, op 110,3%. Dit komt omdat het beleggingsrendement over 2018 lager was dan we hadden verwacht. De financiƫle markten waren in het vierde kwartaal van 2018 erg negatief. Ook de gedaalde rente heeft gezorgd voor een vertraging.

Met deze lagere dekkingsgraad hebben we gelukkig nog steeds voldoende geld om alle pensioenaanspraken uit te keren. Toch lopen we nu wel achter op ons herstelplan. In het plan van vorig jaar verwachtten we dat we eind 2021 uit herstel zouden komen. Dit moment is nu twee jaar later, naar verwachting eind 2023. We hebben namelijk langer de tijd nodig om de dekkingsgraad te verhogen naar het wettelijk vereiste niveau.

Geen aanvullende maatregelen nodig

Het beleid van SPW is erop gericht om pensioenen te kunnen indexeren en het korten van pensioenen te voorkomen. Ook met het nieuwe herstelplan blijft dit ons uitgangspunt.

Met het bijgewerkte herstelplan verwachten we eind 2023 de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste beleidsdekkingsgraad van 125,4% te hebben.

Bekijk het herstelplan 2019 en lees meer over de dekkingsgraad.

02-04-2019