SPW boekt duurzame resultaten om op verder te bouwen

In de afgelopen beleidsperiode (2017-2020) hebben we met onze beleggingen aansprekende duurzame resultaten behaald. Zo is de CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen flink afgenomen en beleggen we steeds meer in duurzame ontwikkeling. Dit zijn enkele van de mooie resultaten die zijn te lezen in het vandaag verschenen Verslag Verantwoord Beleggen.

Wij willen dat de bedrijven en overheden waarin we beleggen verantwoord omgaan met mens en milieu en dat ze goed worden bestuurd. Zo geven we invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook is het onze overtuiging dat bedrijven die hier aandacht voor hebben op lange termijn beter presteren en dat beleggen in deze bedrijven een lager risico met zich meebrengt. 

We investeerden in duurzame aanpak van de coronacrisis

In deze crisis laten we duidelijk zien dat we een betrokken langetermijnbelegger zijn. Eind 2020 hadden we bijna € 26 miljoen belegd in corona-obligaties. De opbrengst van deze obligaties wordt gebruikt om de pandemie en de gevolgen van de lockdown te ondervangen. Voorbeelden van initiatieven die hiermee worden betaald, zijn: uitbreiding van de medische zorg, financiële steun aan het midden- en kleinbedrijf en baanbehoud voor werknemers. 

Onze CO2-voetafdruk is flink afgenomen

In 2020 was de CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen 39% lager dan in 2015. Onze doelstelling van 25% vermindering in 2020 is daarmee ruim gehaald. We verkochten ons belang in Korean Electricity Power Company (KEPCO), nadat het bedrijf tegen onze zin verder ging met de bouw van nieuwe kolencentrales. In 2021 vermelden we ook voor het eerst de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in bedrijfsleningen, vastgoed en private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven). 

SPW belegt al € 2,5 in duurzame ontwikkelingen

We zoeken naar beleggingen die bijdragen aan een duurzame wereld. Eind 2020 hadden we € 2,5 miljard belegd in bedrijven en projecten die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Die zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties en richten zich op onder andere gezondheid en welzijn, duurzame steden en eerlijk werk. Een voorbeeld zijn onze leningen aan de Nederlandse woningcorporaties voor onder andere het bouwen van betaalbare woningen en het verduurzamen van de woningvoorraad.

We gaven deelnemers een stem in onze duurzame ambities

In het Verslag Verantwoord Beleggen werpen we ook alvast de blik vooruit op het vernieuwde beleid voor de periode 2021–2025. We bouwen voort op de ingeslagen weg en scherpen onze ambities aan, zoals voor verdere vermindering van de CO2-voetafdruk. We leggen de focus op enkele thema’s: klimaatverandering, behoud van biodiversiteit, goed bestuur en respect voor mensenrechten. Die thema’s zijn mede gekozen na het raadplegen van deelnemers en andere betrokkenen.

18-06-2021

Chat met SPW