SPW belegt fors in duurzame steden

Ruim 5% van het vermogen dat SPW belegt, draagt bij aan een verdere verduurzaming van steden en gemeenschappen. Dit zijn beleggingen in kantoorgebouwen, woningen en winkelcentra, maar ook aandelen van bedrijven die energiezuinige ledverlichting maken en leningen voor sociale woningbouw. Dat staat in het vandaag gepubliceerde Verslag Verantwoord Beleggen over 2017.

Bijdragen aan de VN-doelen

In het nieuwe verslag geeft SPW voor het eerst precies aan hoeveel het bijdraagt aan de 17 doelen die de Verenigde Naties hebben afgesproken om de wereld duurzamer te maken. Hierbij gaat het om beleggingen in bedrijven die niet alleen zorgen voor een goed rendement, maar ook voor producten en diensten waaraan de wereld behoefte heeft. 

Ruim 11% van het totale SPW-vermogen (12,7 miljard euro) is inmiddels zo belegd dat het bijdraagt aan de VN-doelen. Met bijna 670 miljoen euro is Duurzame Steden en Gemeenschappen het VN-doel waaraan SPW het meest bijdraagt. Daarna volgen Gezondheid en Welzijn (289 miljoen euro) en Betaalbare en Schone Energie (230 miljoen euro).

Meer dan rendement, risico en kosten

SPW wil de pensioenpremies die deelnemers en hun werkgevers elke maand opzij leggen voor hun pensioen, op een verantwoorde manier beleggen. Daarom wordt er al jaren verder gekeken dan alleen naar rendementen, risico’s en kosten. Het is belangrijk dat de bedrijven waarin SPW belegt goed omgaan met mensen en milieu. Ook moeten ze goed worden bestuurd. Het nieuwe verslag geeft weer hoe hier in 2017 aandacht voor was.

Tabak en kernwapens

Daarnaast gaat het verslag in op de beslissing die begin 2018 is genomen om niet langer te beleggen in tabaksbedrijven en bedrijven die betrokken zijn bij het maken van kernwapens. Kernwapens en sigaretten zijn producten die schadelijk zijn voor mensen. Als aandeelhouder heeft SPW geen mogelijkheden om iets aan die schadelijkheid te doen. Ook zijn er internationaal afspraken gemaakt om ze uit te bannen. SPW wil zijn aandelen en obligaties in dit soort bedrijven voor eind 2018 verkopen.

22-06-2018