Pensioen in 2018 gedeeltelijk verhoogd, pensioenpremie blijft gelijk

Uw pensioen bij SPW stijgt in 2018. Het bestuur van SPW heeft besloten tot een gedeeltelijke verhoging van uw pensioen. De premies en kengetallen zijn voor 2018 bekend.

Pensioen voor gepensioneerden verhoogd met 0,22%

Bent u gepensioneerd of niet meer werkzaam in de sector? Dan hangt de verhoging van uw pensioen van twee factoren af:

  • Onze financiële positie van oktober 2017
  • De stijging van de prijzen (in de periode tussen 31 juli 2016 en 31 juli 2017).

In deze periode stegen de prijzen met 1,4%. Hierdoor kan uw pensioen verhoogd worden, als de financiële situatie van het fonds voldoende is. De (beleids)dekkingsgraad was eind oktober 112,3%.Dat is voldoende om de prijsstijging voor een deel te compenseren, namelijk met 0,22%. Voor een volledige prijscompensatie had de dekkingsgraad 128% moeten zijn.

Opgebouwde pensioen deelnemers niet verhoogd

Bouwt u pensioen bij ons op? Dan hangt de verhoging van uw pensioen af van:

  • Onze financiële positie van oktober 2017
  • De loonstijging in de sector (cao-verhogingen in de periode tussen 31 juli 2016 en 31 juli 2017).

Op basis van onze financiële positie eind oktober was er ruimte voor een gedeeltelijke verhoging, maar was er geen collectieve loonstijging in de sector. De opgebouwde pensioenen worden dan ook niet verhoogd. Als er alsnog een cao-verhoging met terugwerkende kracht komt, informeren we u over de gevolgen voor uw opgebouwde pensioen.

Pensioenpremie blijft gelijk in 2018. De premie van het voorwaardelijk pensioen gaat omhoog van 3,5% (2017) naar 3,6% (2018).

Lees meer informatie over de pensioenpremie.

18-12-2017