Nieuw: Inzicht in uw financiële toekomst

SPW lanceert ‘Helder Overzicht & Inzicht’. Met deze dienst krijgt u eenvoudig inzicht in uw financiële toekomst. Naast het pensioen worden ook andere inkomsten en uitgaven in de toekomst inzichtelijk. Daardoor krijgt u een compleet overzicht van uw inkomen voor later. De dienst is gratis beschikbaar via Mijn SPW.

Eenvoudig inzicht in inkomen voor later

Via Helder Overzicht & Inzicht is het eenvoudig om naast het SPW-pensioen ook ergens anders opgebouwd pensioen en eigen vermogen, zoals een lijfrente, mee te nemen in de berekening. Ook kunt u eenvoudig de hoogte van het toekomstige inkomen berekenen bij een lagere of hogere pensioenleeftijd. Bij een eventueel tekort biedt Helder Overzicht & Inzicht mogelijke oplossingsrichtingen aan, bijvoorbeeld extra sparen en beleggen. Het verwachte effect van extra sparen of beleggen op het inkomen voor later wordt meteen inzichtelijk.

Ook beeld van toekomstige uitgaven

De te verwachten toekomstige uitgaven, op basis van statistieken en onderzoek, worden ook inzichtelijk gemaakt. U kunt eenvoudig de inschatting op detail- en totaalniveau aanpassen. Met een ‘levensstijlbepaler’ kunt u nadenken over hoe duur of goedkoop u later wil leven. Hieraan liggen vragen over woning, vakantie en vrije tijd ten grondslag. Zo ontstaat samen met de inkomstenkant een compleet overzicht van uw financiële toekomst.

Doorontwikkeling Helder, Overzicht & Inzicht

De dienst wordt de komende periode doorontwikkeld en op termijn uitgebreid met meer functionaliteiten. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om ook gegevens van uw partner mee te nemen in de berekening. Daardoor krijgt u financieel overzicht op gezinsniveau.

19-03-2018

Chat met SPW