Hoeveel pensioen krijgt u in 2018?

In januari ontvangt u uw betaalspecificatie 2018 en jaaropgave 2017. Op uw betaalspecificatie staat hoeveel pensioen u in 2018 maandelijks van ons krijgt. Op uw jaaropgave staat het bedrag dat u in 2017 van ons ontving.

De jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar hem dus goed.

Uw nettopensioen wijzigt

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe belastingregels voor het inhouden en betalen van loonheffing. Daarnaast wordt premie voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) met 0,25% verhoogd. In 2018 bedraagt de premie 5,65% van uw brutojaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. En het maximumbedrag waarover u de bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 54.614. In 2017 was dit € 53.701. Deze twee wettelijke wijzigingen hebben invloed op uw nettopensioen.

Uw pensioen is verhoogd

In 2017 is de financiële positie van SPW verder hersteld. Daarom is uw bruto pensioen per 1 januari 2018 met 0,22% verhoogd.

11-01-2018