Hoe verliep 2018 voor SPW?

Wat is er het afgelopen jaar met uw pensioengeld gebeurd? U leest het in het SPW jaarverslag 2018. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten van 2018.

In het jaarverslag vertellen wij over:

  • onze kernactiviteiten
  • het afleggen van verantwoording 
  • het risicomanagement en vermogensbeheer 
  • transparantie 
  • de communicatie 
  • de organisatie

Korte en overzichtelijke terugblik

Wilt u een samenvatting van de belangrijkste zaken uit het jaarverslag?
Bekijk dan de Terugblik 2018.

25-06-2019