Het nieuwe pensioenstelsel

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Iedereen die nu pensioen opbouwt of al pensioen ontvangt, krijgt hiermee te maken. Het pensioenstelsel verandert zodat het beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op de financiële markten. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in.

In het nieuwe pensioenstelsel is de pensioenpremie het uitgangspunt. Werkgevers en werknemers leggen gezamenlijk een pensioenpremie in. Deze pensioenpremies worden belegd. Het uiteindelijke pensioenresultaat hangt af van de beleggingsresultaten.

Pensioenstelsel sluit aan op actuele ontwikkelingen

Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever, veel mensen werken als zzp’er, mensen worden ouder dan vroeger... Het is belangrijk dat het pensioenstelsel bij deze ontwikkelingen aansluit. Daarom hebben de sociale partners (de werknemers- en werkgeversorganisaties) samen met het kabinet afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.

Persoonlijker en transparanter

Deelnemers krijgen in het nieuwe pensioenstelsel informatie over hoe hun individuele pensioenvermogen ervoor staat. Zo kunnen ze zien hoeveel pensioen er voor hen persoonlijk is gereserveerd. Het pensioen wordt dus persoonlijker en transparanter. 

Ook gaat het pensioen meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het minder gaat met de economie zie je dat ook terug in het pensioen.

Meer keuzes maar ook meer risico’s

Het nieuwe pensioenstelsel kent twee varianten oftewel twee soorten pensioenregelingen. De ene regeling biedt meer keuzevrijheid, de andere regeling biedt meer mogelijkheden om risico’s met elkaar te delen. De sociale partners kiezen samen met de pensioenfondsen de variant die het beste bij hun deelnemers past.

Vraag en antwoord

Bekijk de veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel op deze pagina. 

Meestgestelde vragen

23-06-2021