Generatiepact in cao Woondiensten

Bent u 63 jaar of ouder? Dan heeft u de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Dit ‘generatiepact’ maakt vanaf 1 januari 2019 onderdeel uit van de Cao Woondiensten en loopt tot 1 januari 2022.

100 procent pensioenopbouw

Cao-partijen hebben gekozen voor een 80-90-100 regeling. Dit betekent voor de werknemer: 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw (berekend vanuit de oorspronkelijke arbeidsduur en het oorspronkelijke bruto salaris). De werknemer krijgt voor het aantal uren dat hij minder gaat werken buitengewoon verlof. Bij deelname blijft de omvang van het dienstverband gehandhaafd. 

Overweegt u om minder te gaan werken? Wendt u zich dan tot uw werkgever, deze kan u meer informatie geven over het generatiepact. De P&O-functionaris of financiële administratie kan u ondersteunen door inzage te geven in de financiële consequenties bij deelname aan het generatiepact. Via uw werkgever meldt u uw deelname. Dit moet schriftelijk minimaal vier maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

Combinatie deeltijdpensioen

U kunt het generatiepact ook inzetten in combinatie met deeltijdpensioen, waardoor het mogelijk is minder dan 80% te werken van de oorspronkelijke arbeidsduur. Ook voor deze mogelijkheid wendt u zich tot uw werkgever. In de pensioenplanner op Mijn SPW kunt u zien wat de financiële consequenties voor u zijn van deeltijdpensioen.

Met het generatiepact wil de branche ruimte creëren voor de instroom van jongeren in de branche. De uren die vrijkomen worden bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dit niet lukt, op brancheniveau herbezet met medewerkers van 35 jaar of jonger.

30-11-2018