Als u iets overkomt: de uitkeringen van SPW

Bij ‘pensioen’ denkt u waarschijnlijk aan geld voor als u stopt met werken. Maar pensioen bij SPW is meer, vertelt werkgeversvoorzitter Jim Schuyt. "Bij SPW is er ook arbeidsongeschiktheidspensioen als u niet meer (volledig) kunt werken. En een maandelijkse uitkering voor uw partner en kinderen als u overlijdt."

Als u arbeidsongeschikt raakt

“Ieder jaar worden een kleine 100 collega’s bij woningcorporaties langdurig ziek”, zegt werkgeversvoorzitter Jim Schuyt van SPW. “Bij SPW hoeven deze collega’s dan niet te vrezen voor hun pensioen. Zonder premie te betalen bouwen zij gewoon door aan hun pensioen. Dat noemen we premievrije deelneming.”
Raakt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrije deelneming aanvragen bij SPW. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar krijgt, ziet u hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u bij SPW krijgt als u arbeidsongeschikt raakt.

Als u overlijdt en een partner of kinderen achterlaat

Jim Schuyt: “Bijna 4.000 nabestaanden ontvangen partnerpensioen of wezenpensioen van SPW. Daar komen ieder jaar zo’n 300 nabestaanden bij. Het verlies van een dierbare kan SPW niet goedmaken. Wel ondersteunen we partners en kinderen financieel.”
Als u overlijdt, komen uw partner en kinderen in aanmerking voor partnerpensioen of wezenpensioen. Zij krijgen dan iedere maand een uitkering van SPW. Wilt u weten hoeveel pensioen u voor uw nabestaanden heeft opgebouwd? U ziet het op uw UPO of op Mijn SPW onder ‘volledig pensioenoverzicht’.

Lees meer over dit onderwerp

19-05-2019