Aangepaste pensioenregeling: wat verandert er voor u?

Op 7 juli 2020 veranderde de Flexpensioenregeling van SPW. De regeling is op 2 punten aangepast. Hieronder leggen wij uit wat dit voor uw pensioen kan betekenen.

De pensioenregeling is aangepast aan de AOW-leeftijd vanaf 2025

Vanaf 2020 wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd. Dit is een van de afspraken uit het pensioenakkoord. Op basis van het akkoord komt de AOW-leeftijd in 2025 uit op 67 jaar. Naar verwachting wordt de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2026 gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Eind dit jaar wordt bekendgemaakt of de AOW-leeftijd vanaf 2026 wijzigt naar 67 jaar en 3 maanden.

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving, besloot het bestuur van SPW om de AOW-leeftijd vanaf 2025 op 67 jaar te stellen. Dat betekent dat, voor degene die vanaf 2025 de AOW-leeftijd bereikt, het fonds een AOW-leeftijd van 67 jaar hanteert.

De AOW-leeftijd kan relevant zijn voor uw eventuele aanvullende pensioenproducten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan premievrije deelneming en aanvullingsregelingen wegens arbeidsongeschiktheid. U komt hier mogelijk voor in aanmerking, zolang u een WIA-uitkering ontvangt. Deze uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt. Verder is de AOW-leeftijd van belang bij de hoog/laag-constructie met een kantelmoment op de AOW-leeftijd. En kan het een rol spelen bij vervroegd pensioneren vóór de AOW-leeftijd.

Deeltijdpensionering niet langer beperkt tot stappen van 10%

Deeltijdpensionering was bij SPW slechts mogelijk in stapjes van 10% en een veelvoud hiervan. De achtergrond hiervan was de wens om de regeling inzichtelijk en eenvoudig te houden. Deeltijdpensionering is ook mogelijk bij een parttime dienstverband. In deze situatie konden de voorgeschreven stapjes van 10% vreemde deeltijdpercentages tot gevolg hebben. Het bestuur van SPW heeft daarom besloten dat álle (hele) percentages voortaan mogelijk moeten zijn.

De aangepaste pensioenregeling bekijken

Op onze website hebben we het volledige Flexpensioenreglement staan. Ook al wijzigt de pensioenregeling op 2 punten, u behoudt ruimte om zelf te kiezen, wat je wil met jouw pensioen. Dit is 1 van onze 6 pensioenbeloften.

22-10-2020

Chat met SPW