SPW breidt duurzame beleggingen uit

In 2016 zijn we meer gaan beleggen in bedrijven die bijdragen aan een duurzamere wereld. Aan het eind van het jaar hadden we hierin 1,13 miljard euro belegd: 9% van ons totale vermogen. Een jaar eerder was dat nog 7%.

Duurzaam vastgoed en recycling

Bij deze beleggingen gaat het vooral om duurzaam vastgoed. Dat zijn winkelcentra, kantoren en woningen waarbij duidelijk aandacht is voor zuinig omgaan met energie en water en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarnaast hebben we aandelen gekocht van bijvoorbeeld het Belgische Umicor dat sterk is in metaalrecycling en het Noorse Tomra dat machines maakt voor de inname van statiegeldflessen in supermarkten. Ook zijn we meer gaan beleggen in leningen voor duurzame projecten (zogenoemde green bonds).

Hernieuwbare energie en klimaatverandering

Al deze informatie is te vinden in ons Verslag Verantwoord Beleggen 2016, dat vandaag is gepubliceerd. Hierin staat ook dat de bedrijven in onze aandelenportefeuille fors minder CO2 zijn gaan uitstoten. Ook is er aandacht voor hoe bedrijven zijn aangesproken op onder andere hun beloningsbeleid en het aanpakken van corruptie.

Duidelijke eisen aan bedrijven

We hebben al jaren een beleid voor verantwoord beleggen. Dit houdt in dat er niet alleen wordt gelet op financiële rendementen, risico’s en kosten. Belangrijk is ook hoe bedrijven omgaan met mens en milieu en of ze goed worden bestuurd. We zijn ervan overtuigd dat bedrijven met voldoende aandacht hiervoor beter presteren op de lange termijn. De komende jaren willen we nog een stap verder zetten op dit terrein. Er wordt namelijk momenteel een aanpak ontwikkeld die het mogelijk moet maken om in elke bedrijfstak te kiezen voor bedrijven die duurzamer zijn dan hun concurrenten.

20-06-2017