SPW bereidt zich voor op de toekomst

SPW bereidt zich voor op de veranderingen in het pensioenstelsel. We hebben een meerjarenplan opgesteld, op basis van verschillende toekomst-scenario’s.

Eén van de scenario’s waarmee we rekening houden, is die waarin de verplichtstelling verdwijnt. Als de verplichtstelling verdwijnt, kunnen mensen zelf hun pensioenfonds kiezen. Dan willen we dat ten minste 80% van de actieve deelnemers alsnog vrijwillig kiest voor SPW. Net als 70% van de werkgevers. Deze doelstellingen zijn sowieso een goed streven, hoe de toekomst er ook uit ziet.

Meting

We meten jaarlijks onder werkgevers en deelnemers of zij vrijwillig zouden kiezen voor SPW. De doelstelling onder werkgevers is al gehaald. Bij de laatste enquête zei 81% van de werkgevers dat zij willen blijven. Ook als dat niet verplicht is.

Onder deelnemers is nog werk aan de winkel. Bij hen bleef het percentage steken op 69%. Dat is wel een verbetering ten opzichte van 2013 (39%) en 2014 en 2015 (ruim 50%). Volgens het plan moet de doelstelling eind 2018 gehaald zijn.

Binding verstevigen

Om onze binding met deelnemers te verstevigen, willen we onder andere meer financieel overzicht bieden. Zo zouden deelnemers bijvoorbeeld in de MijnSPW ook kunnen rekenen met hun aanvullende pensioenverzekering of hypotheek. Daarnaast willen we beter, digitaler en persoonlijker communiceren.

11-08-2017