Nieuwe AOW-leeftijd aangepast in Mijn SPW

In Mijn SPW houden wij vanaf 25 juli rekening met uw nieuwe AOW-leeftijd. Dat betekent dat alle gegevens en berekeningen in de pensioenplanner, Helder Overzicht & Inzicht en Mijn SPW op basis van uw nieuwe AOW-leeftijd zijn.

Uw AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt de komende twee jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, tussen 2022 en 2024, loopt de AOW-leeftijd geleidelijk op naar 67 jaar. Omdat de AOW-leeftijd tijdelijk wordt bevroren, merken deelnemers die nu 63 en 64 jaar zijn hier op korte termijn het meeste van. Hun AOW gaat nu eerder in dan zij dachten. Voor mensen die nu 61 jaar of jonger zijn, stijgt de AOW-leeftijd wel degelijk. Maar minder snel dan tot nu toe het geval was.

Stijging van de AOW-leeftijd

Het was zo dat een stijging van de levensverwachting met één jaar ook een stijging van de AOW-leeftijd met één jaar tot gevolg had. Door het pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd, na 2024, met acht maanden omhoog bij elk jaar dat we langer leven.

Uw pensioenleeftijd

Van de overheid krijgt u een AOW-uitkering als u de AOW-leeftijd bereikt. Van SPW krijgt u pensioen vanaf de maand waarin u 68 jaar wordt, maar u mag dit ook eerder of later in laten gaan. Gaat u met pensioen als u 68 jaar bent? De verandering in de AOW-leeftijd heeft geen gevolg voor de hoogte van uw pensioen. Kiest u voor pensioen op uw AOW-leeftijd? Dan betekent dat wel iets voor de hoogte van uw pensioen. Met de Pensioenplanner in Mijn SPW ziet u direct hoe hoog uw pensioen is in verschillende situaties.

Kortgeleden uw pensioen berekend?

Dan kan de berekening met uw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd een andere uitkomst geven. Een veelgemaakte keuze is stoppen met werken op AOW-leeftijd. Eerder stoppen met werken betekent korter pensioen opbouwen, maar langer pensioen ontvangen. Daardoor ontvangt u een lager bedrag per maand, als u hiervoor kiest. Uw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd kan betekenen dat u eerder stopt met werken als u kiest voor pensioen en AOW op dezelfde leeftijd. 

Voorbeeld
Richard is 66 jaar. Eerder was zijn AOW-leeftijd 66 jaar en 8 maanden . Zijn ‘nieuwe’ AOW-leeftijd is 66 jaar en 4 maanden. Als Richard kiest voor stoppen op zijn AOW-leeftijd, dan bouwt hij 4 maanden (66 jaar en 8 maanden – 66 jaar en 4 maanden = 4 maanden) korter pensioen op. Daardoor ontvangt hij een lager bedrag in vergelijking met doorwerken tot aan 66 jaar en 8 maanden. 

Met de Pensioenplanner in Mijn SPW ziet u direct hoe hoog uw pensioen is in verschillende situaties.

Heeft u nog vragen?

Wat uw AOW-leeftijd is, hangt af van wanneer u geboren bent. Bereken uw AOW-leeftijd op de website van de SVB. De hoogte van uw pensioen kunt u bekijken op Mijn SPW. Andere vragen beantwoordt het Serviceteam van SPW graag. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 via 020 - 583 59 20. Of stuur ons een mail.

25-07-2019