Het pensioenakkoord, SPW en uw pensioen

Wij zien nauwlettend toe op de ontwikkeling van het pensioenakkoord. Maar nog niet alles is rond. Daarom kunnen wij nu nog niet overzien wat dit voor u zal betekenen. Jim Schuyt, bestuurs- en werkgeversvoorzitter van SPW, en, Miranda Blomberg, werknemersvoorzitter: ‘Het is goed dat er een pensioenakkoord ligt. Sociale partners moeten nu keuzes gaan maken. In nauwe samenwerking zullen wij hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.’

Wachten op steun notitie Koolmees

Minister Koolmees heeft het pensioenakkoord uit 2019 op hoofdlijnen laten uitwerken in een notitie, de hoofdlijnennotitie. Het is nu wachten op de steun van het kabinet en de sociale partners voor deze notitie. Met die steun kan de notitie worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daarna kan het pensioenakkoord definitief worden gemaakt en gaan we op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. Er is nu nog geen kabinetsbesluit en de FNV, een van de sociale partners, moet nog stemmen over de notitie.

Van huidig stelsel naar nieuw stelsel in 2027

SPW ziet veel uitdagingen in de verdere uitwerking van het nieuwe stelsel als kabinet en achterbannen van sociale partners akkoord gaan met deze plannen. Hoe de regels voor indexatie en verlagen er in de periode tot 2027 gaan uit zien, is nog niet duidelijk. Voor 2021 wordt voorgesteld pensioenen te verlagen als de beleidsdekkingsgraad onder 90% komt. Dat zou de kans op verlaging minimaliseren. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad bij SPW ruim boven de 90%. Aan het einde van dit jaar maken wij de definitieve balans op.

Informeren over de gevolgen

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren u zo goed mogelijk over het nieuwe stelsel en wat het betekent voor uw pensioen. En hoe de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel eruit gaat zien. Er moet nog veel uitgewerkt worden in de komende jaren. De volgende stap na een definitief akkoord is wetgeving.

29-06-2020