Het SPW jaarverslag 2016 staat online

Vandaag publiceerden wij ons jaarverslag. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten van 2016.

In ons jaarverslag vertellen wij over:
  • de kernactiviteiten
  • het afleggen van verantwoording
  • het risicomanagement en vermogensbeheer
  • transparantie
  • communicatie
  • en de organisatie.

Ook publiceerden wij een verkorte terugblik over 2016. Hierin staan de belangrijkste zaken uit het jaarverslag samengevat. 

20-06-2017