Wat betekent een lage rente voor mijn pensioenfonds en voor mij?

De rente is de afgelopen maanden sterk gedaald. De verdere daling in de zomer van dit jaar komt vooral door zorgen over de tegenvallende economische groei en negatieve (economische) verwachtingen. Hierdoor is de kans groot dat centrale banken de rentes laag gaan houden. Deze rentedaling heeft ook invloed op de financiële positie van SPW en mogelijk dus ook voor u.

De dalende rente zorgt ervoor dat SPW haar dekkingsgraad naar beneden moet bijstellen. Door de gedaalde dekkingsgraad bestaat er een kans dat een pensioenfonds, moet gaan korten of haar pensioen moet verlagen. Maar hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt, welke hieronder staan vermeld.

Hoe staat SPW er nu voor?

In augustus is de dekkingsgraad flink gedaald door de sterke daling van de rente. De dekkingsgraad was eind juni nog 110,4% en is op 30 augustus gedaald naar 103,8%. De dekkingsgraad werkt vertraagd door in de beleidsdekkingsgraad, omdat deze het gemiddelde is van de laatste 12 maanden dekkingsgraden. Ondanks de daling voldoet SPW met een dekkingsgraad boven de 100% aan alle verplichtingen en regelgeving en is er niet direct sprake dat SPW haar pensioen gaat verlagen.

Kan SPW haar pensioen dan misschien verhogen?

De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 augustus 112,3%. Als de maandelijkse dekkingsgraad zo laag blijft, dan zal de beleidsdekkingsgraad op de peildatum van 31 oktober 2019 ook lager uitkomen en richting de 110% gaan. De grens voor het verhogen (indexatie) van de pensioenen ligt op 110%. Als de beleidsdekkingsgraad van eind oktober hieronder komt, dan mag SPW uw pensioen niet verhogen.

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

De ontwikkelingen op de financiële markt en het gevolg hiervan op de financiële positie van SPW worden met veel aandacht in de gaten gehouden door een team van financiële experts. Of de rente op korte termijn gaat stijgen of dalen, is niet te voorspellen. De onzekerheid is groot. De rente kan stijgen en dat heeft een positief effect op de dekkingsgraad. Maar de rente kan ook verder dalen en dat heeft weer een negatief effect. Ook voor latere jaren wordt, gelet op de negatieve economische ontwikkeling, de kans op verhoging steeds kleiner.

Verlagen gaat in 3 stappen:

  1. Bij een beleidsdekkingsgraad onder circa 125% moet SPW een herstelplan maken, maar er is dan nog geen sprake van een dreigende verlaging. SPW heeft een herstelplan opgesteld.
  2. Daalt de beleidsdekkingsgraad onder 100% dan is een verlaging niet direct aan de orde. Pas als de beleidsdekkingsgraad 5 jaar aaneengesloten onder het minimale niveau van 104,1% is, moet SPW een verlaging doorvoeren tot een dekkingsgraad van 100%.
  3. Daalt de dekkingsgraad onder ongeveer 93% dan moet SPW onder deze kritische grens van de pensioenen wel direct verlagen.
 
Links naar:

25-09-2019