Bereken uw pensioen voor 2019 met de juiste factoren

Wilt u in 2019 met pensioen? De pensioenplanner in Mijn SPW houdt rekening met de factoren die in dat jaar gelden. Vroeger werden de factoren voor het nieuwe jaar aan het begin van dat jaar bekend gemaakt. Deelnemers die in het nieuwe jaar met pensioen gingen, kregen hierdoor soms een andere pensioenuitkering dan in het jaar daarvoor was berekend. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben wij besloten de factoren voortaan in juli van het jaar daarvoor bekend te maken. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Wat zijn factoren?

Factoren zijn bijvoorbeeld het percentage waarmee uw pensioenuitkering lager wordt als uw pensioen eerder ingaat dan 68 jaar. Of juist wordt verhoogd als u het uitstelt. We gebruiken factoren ook om de uitruil van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen te berekenen. De factoren worden jaarlijks aangepast. Hierdoor verschillen de berekeningen voor pensioneren in 2018 en 2019.

Waarom jaarlijks nieuwe factoren?

Wij berekenen uw pensioen op basis van een aantal uitgangspunten. Het niveau van de rente waarmee wij rekenen en de levensverwachting van Nederlanders zijn belangrijke uitgangspunten. Elk jaar passen wij onze factoren aan, zodat ze goed passen bij de huidige rente en levensverwachting.

In 2019 met pensioen? Maak een (nieuwe) berekening

Wilt u in 2019 met pensioen? Maak dan een berekening in Mijn SPW. Heeft u eerder al een berekening gemaakt? Maak dan een nieuwe berekening. En bekijk of de factoren voor 2019 invloed hebben op uw pensioenuitkering. Als dit veel invloed heeft, kunt u kijken wat eerder of juist later pensioneren voor uw inkomen betekent. SPW heeft geen invloed op wijzigingen van wettelijke inhoudingen zoals de belasting en sociale premies. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u in 2020 of later met pensioen?

De pensioenplanner rekent met factoren voor 2018 en 2019. De factoren voor 2020 en later zijn nu nog niet bekend. U kunt wel alvast een berekening maken, zodat u een indicatie heeft van uw pensioenuitkering bij pensioneren in 2020 of later. Vanaf 1 juli 2019 houdt de pensioenplanner ook rekening met de factoren voor 2020. U kunt de berekening dan opnieuw doen, om precies te weten wat u krijgt vanaf  2020.

Vraag uw pensioen twee maanden voor ingang aan

Uw pensioenaanvraag moet minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons binnen zijn. U kunt geen pensioen aanvragen vanaf een datum die in het verleden ligt. U kunt uw pensioenaanvraag niet wijzigen. Bereken daarom vooraf goed wat de financiële gevolgen van uw keuzes zijn.

10-07-2018