Wanneer kan SPW volledige toeslag verlenen?

Volledige toeslag is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad waarbij een volledig toekomstbestendige toeslag gegeven kan worden. De hoogte hiervan hangt steeds af van de marktomstandigheden. Onder de huidige omstandigheden bedraagt de beleidsdekkingsgraad voor volledige toeslag ongeveer 126 à 135%. 

Wilt u weten hoe hoog de gemiste toeslag over de afgelopen jaren is? Lees meer.