Wanneer kan SPW een toeslag verlenen?

Voor deelnemers bij SPW geldt dat als de financiële positie het toelaat, de toeslag afhangt van de loonstijging in de sector. Is de financiële positie goed genoeg, maar is er geen loonstijging geweest, dan wordt uw pensioen niet verhoogd met een toeslag. Voor gepensioneerden en niet-actieve deelnemers gelden andere regels.

Wilt u weten hoe hoog de gemiste toeslag over de afgelopen jaren is? Lees meer.

Als de financiële positie het toelaat hangt de toeslag af van de stijging van de lonen in een bepaalde periode. De lonen zijn in deze periode gestegen met 2,26% gestegen. Onze financiële positie was onvoldoende om een toeslag te geven; de (beleids)dekkingsgraad bedroeg eind oktober 104%. Dit is te laag om uw pensioen te verhogen. De dekkingsgraad had minimaal 110% moeten zijn voor een (gedeeltelijke) verhoging van de pensioenen. Per 1 januari 2017 is daarom geen toeslag verleend aan de deelnemers.

Als de financiële positie het toelaat hangt de toeslag af van de stijging van de prijzen (prijsinflatie) in een bepaalde periode. In deze periode was er geen inflatie; er was zelfs sprake van deflatie (-/-0,3%). Per 1 januari 2017 is daarom geen toeslag verleend aan gepensioneerden en niet-actieve deelnemers. Onze financiële positie was sowieso onvoldoende om een toeslag te geven; de (beleids)dekkingsgraad bedroeg eind oktober 104%. Dit is te laag om de pensioenen te verhogen. De dekkingsgraad had minimaal 110% moeten zijn voor een (gedeeltelijke) verhoging van de pensioenen.