Uw pensioen wordt stabieler

​Uw pensioen wordt stabieler door hogere buffers en middeling van de dekkingsgraad over 12 maanden. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan voorwaardelijke toeslagverlening. Een andere term voor toeslagverlening is indexatie. SPW kan alleen een toeslag geven als dit naar de toekomst ook mogelijk is. Het Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK) noemt dit ‘toekomstbestendig indexeren’.

Vanaf 1 januari 2015 berekent SPW haar dekkingsgraad op een andere manier. Dit doen wij niet meer op basis van de door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde wettelijk voorgeschreven (driemaands gemiddelde) rente. Maar gaan wij bij de berekening van de dekkingsgraad uit van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Dit heet de beleidsdekkingsgraad.