Gemiste toeslag over de afgelopen jaren

Voor actieve deelnemers is het pensioen sinds 2009 niet meer verhoogd door toeslagverlening. De totale gemiste toeslag is ongeveer 10,50%. Gepensioneerden en niet-actieve deelnemers kregen in 2016 voor het laatst een (gedeeltelijke) toeslag. De totale gemiste toeslag voor deze groep is 11,80% =. Deze toeslagachterstand kan de komende jaren verder oplopen. Omdat naar verwachting de komende jaren geen (volledige) toeslag gegeven kan worden.

Kan de gemiste toeslag nog worden goedgemaakt?

Het met terugwerkende kracht inhalen van toeslag raakt voor veel pensioenfondsen verder uit beeld. Dit komt door de nieuwe financiële regels. Hierin staat dat: 

  • De beleidsdekkingsgraad hoger moet zijn dan die waarbij een volledig toekomstbestendige toeslag gegeven kan worden. 
  • Als er financiële ruimte is voor toekomst bestendige toeslag, hiervan slechts 1/5 deel gebruikt mag worden voor het inhalen van gemiste toeslagen.