Financiële pensioenregels 2015

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële regels. Dit heet het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Hierin staan de nieuwe financiële regels die pensioenfondsen moeten volgen bij het vaststellen van hun premie-, toeslag- en beleggingsbeleid. De nieuwe regels maken het lastiger om de pensioenen mee te laten groeien met de lonen of prijzen. Zelfs als de financiële situatie van SPW verbetert. Ook het inhalen van gemiste indexaties toeslag wordt lastiger.

  • Uw pensioen wordt stabieler. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, wordt kleiner.
  • Gedeeltelijke toeslag mag alleen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. 
  • Volledige toeslag is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 126 a 135%. 
  • Mogelijke kortingen op pensioen worden uitgesmeerd over een langere periode.
Lees meer over de stabiliteit van uw pensioen of over wanneer SPW een gedeeltelijke toeslag of volledige toeslag verleent.